Bucket list
Bildkälla: här
 
Nr 28 på min bucket list: Är att jag vill lära mig att dyka! Det verkar helt fantastiskt att kunna simma tillsammans med fiskar, rockor och andra undervattensdjur. Jag har ju snorklat många gånger men det vore så häftigt att kunna komma ner djupare och se vad som gömmer sig på botten. :)
 
/ENG/ 
Nr 28 on my bucket list: Is that I want to learn to dive! It seems amazing to be able to swim with the fishes, rays and other underwater animals. I have snorkeled many times but it would be so cool to be able to get down deeper and see what lies on the ground.
 
XO Fanny